Máy đo điện tim 3 cần ECG300G

ECG300G là máy đo điện tim thu thập tín hiệu ECG 12 đạo trình đồng thời và in dạng sóng ECG với hệ thống in nhiệt, có tính năng, ghi và hiển thị dạng sóng ECG với chế độ thủ công hoặc tự động, tự động đo các thông số dạng sóng ECG, nhắc nhở “Tắt” và “Thiếu giấy”, ngôn ngữ giao diện tùy chọn, quản lý cơ sở dữ liệu trường hợp.